sonsepet

2010-2011 Yılı Liselerde Geçerli Olan Yönetmelikler ve Sistemler

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

StRonK

Üye
Konu içerisinde CTRL+F yoluyla arama yapabilirsiniz.

Arama Yapmanızı Kolaylaştıracak Alt Başlıklar ;
-Hazırlık Sınıfı
-Sırasıyla Lise-1,Lise-2,Lise-3,Lise-4,Beklemeli Öğrencilik
-Yıl Sonu Ağırlıklı Not Ortalamasını Hesaplamak
-Devam-Devamsızlık
-Takdir-Teşekkür Alma Şartları ve Durumları
-Revir
-Alan-Dal Seçimleri(Meslek Liseleri)
-Alan-Dal Seçimleri(Düz ve Anadolu Liseleri)
-Alanların Kaldırmasıyla İlgili Detaylı Bilgi
-Eski Sisteme Göre Düz ve Anadolu Liselerinin Ders Programları
-Yeni Sisteme Göre Düz ve Anadolu Liselerinin Ders Programları
-Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği


2010-2010 Yılı Liselerde Geçerli Olan Yönetmelikler ve Sistemler


Hazırlık Sınıfı
"Baraj dersi" ne demek ?
"Baraj dersi", öğretim yılı sonunda veya Seviye Belirleme Sınavı (Hazırlık sınıfında başarısız olunan derslerden girilen sınav) sonrasında mutlaka başarılı olunması gereken derslerdir. Baraj derslerinin herhangi birinden başarısız olunduğunda sınıf tekrarı yapılır.(Hazırlık sınıfı ile 9-10-11-12. sınıftaki baraj dersi karıştırılmamalıdır.Onlarda baraj ders zayıf ise sınıf geçme hakkımız yinede var.)

Hazırlık’ta baraj dersi var mı ?
Evet. Hazırlık’ta 2 baraj dersi var: Türkçe ve Almanca/Fransızca/İngilizce veya başka bir dil dersidir(2. dil okula göre değişir.) Öğrenci bir üst sınıfa geçebilmek için her ikisinden de başarılı olmalıdır.Hazırlık’ta kaç kez sınıf tekrarı yapılabilir ?
Hazırlık’ta 1 kez sınıf tekrarı yapılabilir.

Hazırlık sınıfında yapılan sınıf tekrarı "Lise öğrenimi boyunca yalnızca bir defa sınıf tekrarı yapılır" esasına dahil midir değil midir ?
Hayır. Öğrenci hazırlık sınıfında sınıf tekrarı yaparsa, lise yıllarında bir kere daha sınıf tekrarı yapabilir.(9-10-10 veya 12. sınıfta bir defa kaldığınızda örgün eğitim dışına çıkarılmazsınız,ikinci kez o seneyi okuyabilirsiniz)

Hazırlık sınıfında bir dersten başarılı olmak için kaç almak gerekir ?
Hazırlık sınıfında bir dersten başarılı olabilmek için o dersten birinci dönem notu geçer (-2-) ve üstü ise ikinci dönem notunun en az (-2-) geçer not olması gerekir. Birinci dönem notu başarısız (-1-) ise en az (-2-) geçer not alması, (-0-) etkisiz ise en az (-3-) orta alması gerekir.Lise 1
Lise 1. Sınıf "Sınıf Geçme Yönetmeliği" Esasları nedir ?
-Her dersten (-2-) geçer not almak.
-
Yıl sonu ortalaması 3.00 ise Dil ve Anlatım dersi hariç (Dil ve Anlatım Dersi baraj derstir) öğrenci borçsuz olarak ve direk bir üst sınıfa geçebilir.
[Okul türüne göre 3.00 değişebilir.
a) Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinde 3.50,

b) Anadolu türü liseler ile önünde yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan liselerde 3.00,

c) Genel lise, spor lisesi ile meslekî ve teknik liselerde 2.50 ]

-Birinci dönem notu (-2-) geçer ve üstü olsa da 2. dönem notu en az geçer (-2-) olmalıdır.

-Birinci dönem notu (-0-) Etkisiz ise o dersten başarılı olabilmek için en az (-3-) almak gerekir.

-Birinci dönem notu (-2- , -3- , -4- , -5- ) olsa da o dersten başarılı olabilmek için öğrencinin ikinci dönem kanaat notunun en az -2- geçer not olması şarttır.

-Öğrencinin ders yılı sonunda başarısız olduğu ders veya dersleri varsa Haziran Ortalama Yükseltme sınavlarında en fazla 4 dersten sınava girebilir. Sınava gireceği derslerin seçimi Haziran ayında sınav döneminden hemen önce, okul idaresi tarafından duyurulacak tarihlerde ilgili sınıf öğretmeni veli ve öğrencinin mevcudiyetinde birlikte seçilerek dilekçe ile belirlenir. Öğrenci dilekçesinde belirttiği derslerin dışında derslerden sınava giremez.

-Ortalama Yükseltme sınavları sonunda en fazla 3 dersten borçlu olarak bir üst sınıfa geçebilir.Bunun adı bir üst sınıfa öğrenci sorumlu geçti olarak adlandırılır.

Lise 1’de "Baraj dersi" veya zorunlu ders olarak adlandırılan ders var mı ?
Baraj dersi veya zorunlu ders olarak adlandırılan ders Dil ve Anlatım dersidir. Öğrenci bu dersten ( 3.00) yıl sonu ortalaması ile başarılı sayılamaz.(Yukarıda 3.00 olduğu içinde burdada onu kullandım,okul türüne göre buradada not değişir)Yıl sonunda bu dersten başarısız olursa bir üst sınıfa geçebilir. Ancak bu dersten sorumluluğu bir sonraki dönem yapılacak sorumluluk sınavlarında başarılı olması halinde kalkar. Yönetmelik gereği’’ öğrenci bir üst sınıfa en fazla 3 dersten borçlu olarak geçebilir’’ şartına göre bu 3 dersten biri Dil ve Anlatım olabilir.

Öğrenci Dil ve Anlatım dersinden başarısız olursa Lise 2’ye devam edebilir mi ?
Evet, Dil ve Anlatım dersinden başarısız olunduğunda sorumlu (borçlu) olarak bir üst sınıfa geçebilir.

Ortalama Yükseltme sınavlarında en fazla kaç dersten sınava girilebilir ?
Öğrencinin başarısız olduğu ders adedi kaç olursa olsun en fazla 4 ders seçme hakkı vardır.

Lise 1 sonunda 1 - 2 veya 3 dersten başarısız olunduğunda karnede Sorumlu geçti yazar. Bu durumda öğrenci sorumluluk sınavına mı Ortalama yükseltme sınavına mı girer ?
Öğrenci Ortalama Yükseltme sınavına girer. Sorumluluk sınavı alt sınıflardan gelen borçlu dersleri ifade eder. Sorumluluk sınavı ortalama yükseltme sınavı demek değildir. Ortalama Yükseltme sınavı yılda bir defa Haziran ayı sonunda yapılır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından o yıla mahsus olarak yönetmelik değişikliği yapılırsa bu değişiklik verilen hükümler doğrultusunda uygulanır. Lise 2 - 3 ve 4. sınıflar sorumlu olduğu derslerden sınavı ders yılı boyunca yapılan tüm sorumluluk sınavları dönemlerinde katılabilirler.

Lise 2’ye en fazla kaç dersten sorumlu geçilebilir ?
Ortalama Yükseltme Sınavlarından sonra en fazla 3 dersten sorumlu geçilebilir.

Lise 2’ye 1-2 veya 3 dersten sorumlu geçebilmek için not ortalamasının kaç olması gerekir ?
Lise 2’ye 1 – 2 veya 3 dersten sorumlu geçebilmek için gereken bir not ortalaması yoktur. Öğrencinin Ortalaması kaç olursa olsun en fazla 3 dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa geçilebilir. (Yıl sonu Ortalaması 3.00 veya üzerindeyse - Dil ve Anlatım dersi hariç - herhangi bir sorumlu ders olmadan bir üst sınıfa geçilebilir.3.00 burdada okuluna göre değişir.)

Lise 2

Lise 2’de "Baraj dersi" var mı ?
Baraj dersi veya zorunlu ders olarak adlandırılan ders Dil ve Anlatım dersidir. Öğrenci bu dersten 3.00 yıl sonu ortalaması ile başarılı sayılamaz.(Okul türüne göre 3.00 değişebilir) Yıl sonunda bu dersten başarısız olursa bir üst sınıfa geçebilir. Ancak bu dersten sorumluluğu bir sonraki dönem yapılacak sorumluluk sınavlarında başarılı olması halinde kalkar. Yönetmelik gereği’’ öğrenci bir üst sınıfa en fazla 2 dersten borçlu olarak geçebilir’’ şartına göre bu iki dersten biri Dil ve Anlatım olabilir.


Lise 3’e en fazla kaç dersten sorumlu geçilebilir ?
Ortalama Yükseltme Sınavlarından sonra, Lise 2’den Lise 3’e en fazla 2 dersten sorumlu olarak geçilebilir. Lise 2’den Lise 3’e geçerken varsa Lise 1’den Lise 2’ye borçlu olarak geçilen en fazla 3 sorumlu derste bu 2 dersin üzerine ilave edilebilir. Dolayısıyla öğrenci alt sınıflardan gelen zayıf derslerinin toplamda 5 sorumlu ders ile (3 sorumlu Lise 1’den, 2 sorumlu Lise 2’den) bir üst sınıfa geçebilir.


Lise 3’e sorumlu geçebilmek için not ortalaması şartı aranır mı ?
Lise 3’e sorumlu geçebilmek için not ortalaması şartı aranmaz. Öğrencinin not ortalaması kaç olursa olsun sorumlu geçilebilir. (Ortalama 3.00 veya üzerindeyse – zorunlu-baraj Dil ve Anlatım dersinden başarılı olmak koşuluyla - herhangi bir dersten sorumlu olmadan sınıf geçilebilir.Not ortalaması olan 3.00 burdada okul türüne göre değişebilir.)

Lise1’den veya Lise2’den borçlu olarak bir üst sınıfa geçilen sorumlu derslerden bir üst sınıf sonunda başarılı olunduğunda bu borç silinir mi ?
Hayır. Sorumluluk ancak o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunduğunda kalkar.


Sorumluluk Sınavları hangi dönemlerde yapılır, alt sınıflardan sorumlu dersi olan tüm öğrenciler girebilir mi ?
Sorumluluk Sınavları ders yılı boyunca Şubat döneminde, Haziran döneminde, Eylül döneminde olmak üzere üç defa yapılır. Alt sınıflarda sorumlu (borçlu) dersi olan öğrenciler bu derslerden sınava girebilirler.


Lise 2’de alan ortalaması hesaplanır mı ?
Hayır. Sadece genel ortalama hesaplanır.


Aynı dersten 2 yıl üst üste başarısız olursam bir üst sınıfa devam edebilir miyim ? Sınıfta kalır mıyım ?
Lise 2’den Lise3’e geçerken en fazla iki dersten sorumlu olunabilir, ancak buna varsa Lise1’den kalan en fazla üç sorumlu derste ilave edilebilir. Yani en fazla 3 + 2 = 5 dersten sorumlu olarak Lise 3’üncü sınıfa geçilebilir. Ancak başarısız olunan ders ya da derslerin aynı ders olması bir sorun teşkil etmez.


Lise 3
Lise 3’te "Baraj dersi"veya zorunlu ders var mı ?
Lise 3’te baraj dersi veya zorunlu ders olarak adlandırılan ders Dil ve Anlatım dersidir. Bu dersten genel başarı ortalamasıyla bir üst sınıfa geçilmez. Bu dersten başarısız olunduğunda borçlu olarak bir üst sınıfa geçilebilir.

Lise 3’den Lise 4’e en fazla kaç dersten borçlu olarak geçebilirim ?
Lise 3’den Lise 4’e geçerken alt sınıflardan toplam 5 dersten sorumlu geçebilir.(Alt sınıflardan hiç dersim yok 5 tane ile geçermiyim diyenler için ; en fazla 2 zayıf sınırı var Lise 3'ün kendi senesi içinde.)

Sorumlu olunan derslerden hangi dönemlerde sorumluluk sınavına girebilirim?
Sorumlu olunan derslerden ders yılı boyunca 3 defa yapılan Sorumluluk Sınavları dönemlerinde sınava girilebilir.

Alt sınıflardan borçlu olarak geçilen ders ya da derslerden bir üst sınıfta başarılı olunursa bu ders silinir mi ?
Hayır. Sorumluluk ancak o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunduğunda kalkar.

Lise 3’te alan ortalaması hesaplanır mı ?
Hayır. En son sınıf geçme ve sınav yönetmeliği esaslarına göre sadece genel ortalama hesaplanır.

Lise 4
Lise 4’te "Baraj dersi" var mı ?
Evet, Lise 4’te baraj dersi veya zorunlu ders olarak adlandırılan ders Dil ve Anlatım dersidir. Bu dersten genel başarı ortalamasıyla bir üst sınıfa geçilmez. Bu dersten başarısız olunduğunda borçlu olarak bir üst sınıfa geçilebilir.

Ders yılı boyunca üç defa yapılan sorumluluk sınavı dönemlerinde Lise 4 öğrencileri sınava girebilir mi ?
Ders yılı boyunca üç defa yapılan sorumluluk sınavı dönemlerinde Lise 4 öğrencileri sınava girebilir.

Beklemeli Öğrenciler

Beklemeli öğrenciler Sorumluluk Sınavlarına girme hakkına sahipler mi ?
Evet .

Beklemeli öğrencinin kaç sınav hakkı var ?
Lise süresince sınıf tekrarı yaptıysa yalnızca bir ders yılı süresince sorumluluk sınavlarına girme hakkı var. Sınıf tekrarı yapmamış bir öğrencinin ise iki ders yılı süresince sorumluluk sınavlarına girme hakkı var.

Yıl Sonu Ağırlıklı Not Ortalaması Hesaplamak(Sınıf Tekrarı-Ortalama ile Geçmek vb. Tüm Durumların Hesaplanmasında Kullanılan Yöntemdir)

ilk dönem notu + ikinci dönem notu =Toplamları
Toplamları : 2 = O dersin yıl sonu ortalaması diğer adıyla o dersin kredisi (Buçuklu çıkanlar bir üst sayıya yuvarlanır yani;2.5 ise 3 olur)
Tüm kredilerin toplamı : notu alınan ders saati = Yıl sonu ortalamandır
 

cocef

Üye
ya size bir sorum olacak cevaplarsanız çok sevinirim ;

1.sınıfta okuyorum..
şimdi bnm muhtemelen 3 zayıfım gelecek..ve diyelim ortalamamda 2.5 puanın altında
haziranda sınawlara girdim ve veremedim bu 3 dersi SINIFTA KALACAKMIYIM ? :(
 
ya size bir sorum olacak cevaplarsanız çok sevinirim ;

1.sınıfta okuyorum..
şimdi bnm muhtemelen 3 zayıfım gelecek..ve diyelim ortalamamda 2.5 puanın altında
haziranda sınawlara girdim ve veremedim bu 3 dersi SINIFTA KALACAKMIYIM ? :(

Hayır kalmicaksın ama sorumlu olarak geçiceksin yani 4.sınıfa kadar vermen lazım o 3 dersi ama sonuçta geçeceksin
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
halkalı escort avrupa yakası escort şişli escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort şirinevler escort ataköy escort avcılar escort esenyurt escort
tüp mide ameliyatı saç ekimi tüp bebek tedavisi estetik diş ve ağız sağlığı hastanesi hair transplantation turkey
Üst